Godkendelse af referat

                                        

Referatet godkendes kl. 15.03.