Godkendelse af referat

   

Referat godkendes kl. 15:20.