Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 17.12