Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 20:34