Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 19.06