Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 17:49