Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 16.32