Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 16:22