Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 11:12.