Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 14:54.