Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 12:59.