Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 15.35