Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 18.30.