Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 16:03.