Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 17.31