Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 15.35.