Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 20:09.