Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 15:55