Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 16:39.