Godkendelse af referat

Referat godkendes kl.16.20.