Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 13.48.