Godkendelse af referat

Lokaludvalgmedlemmer i Paamiut:
Formand, Lucia Møller-Grønvold
Meldem, Jørgen Jakobsen
Medlem, Jakob Thorsen
Medlem, Hermann Hegelund