Godkendelse af referat

Referat godkendes kl.18.22.