Godkendelse af referat

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:
 
Formand, Lucia Møller-Grønvold
 
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (mødte ikke op)
 
Medlem, Jørgen Jakobsen
 
Medlem, Jakob Thorsen
 
Medlem, Hermann Hegelund