Godkendelse af referat

Lokaludvalget Paamiut:
Formand, Lucia Møller-Grønland
 
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (meldte afbud)
 
Medlem, Jørgen Jakobsen
 
Medlem, Jakob Thorsen
 
Medlem, Hermann Hegelund