Godkendelse af referat

Medlemmer af lokaludvalget i Paamiut:

Formand, Lucia Møller Grønvold

Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Medlem, Jørgen Jakobsen

Medlem, Jakob Thorsen

Medlem, Hermann Hegelund