Godkendelse af referat

Referatet fremsendes til medlemmerne pr. email til godkendelse.

Referatet blev godkendt d. 15. Marts 2019