Godkendelse af referat

Referatet fremsendes pr. email til godkendelse.

Referatet blev godkendt fredag d. 12. april kl. 12.00