Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt d. 9. maj efter fremsendelse pr. email.