Godkendelse af referat

Referatet fremsendes til medlemmerne pr. email til godkendelse d. 13. august 2019.
Referatet blev godkendt d. 16. august 2019