Godkendelse af referat

Referatet godkendes via mail.