Godkendelse af referat

Referat godkendes kl.11.46.