Godkendelse af medlemmer til Nuuk lokaludvalg

Nadia Olsen (D) er inhabil i denne sag og forlod sagen ved behandlingen.

Indstillingen godkendes.

Ændring:

Ordet "suppleanter" tilføjes.