Godkendelse af kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk

Indstillingen godkendes fra Siumut med bemærkning om at lygtepælen ikke må fjernes.