Godkendelse af Handicapsektorplanens 3. fase

Indstillingen godkendes.