Godkendelse af destinationsudviklingsprojekt

Indstillingen godkendes.