Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

03E udsættes til næste gang.