Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes med tilføjelse af punkt 04A: Valg af næstformand.