Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Charlotte Pike (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af punkt 05D.