Godkendelse af dagsorden

05C udsættes, da der skal forelægges miljørapport inden udvalget kan tage en endelig beslutning.

Dagsorden godkendes.