Godkendelse af dagsorden

Referat godkendt kl. 10.17