Godkendelse af dagsorden

Referat godkendt kl. 17.00