Godkendelse af dagsorden

Punkt 04A fjernes fra dagsorden. Dagsordenen godkendes.