Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.