Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

Formandsbeslutninger: 03C og 04A