Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

Punkterne 05P og 07D behandles først.