Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

Jens Kristian Berthelsen (S) erklærer sig inhabil ved behandling af 05H.