Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

Lone R. Pedersen (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04B. 

Storm Ludvigsen (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04B. 

Henrik Rachlev (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 03A.

Ane Egede Mathæussen (S) erklærer sig inhabil ved behandling af 03A.

04G behandles først.