Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Harald Bianco (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04I

04J er udskudt.