Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Jens Kristian Berthelsen (S) erklærer sig inhabil ved behandling af hhv. 05K, 07B og 07F.

05F Sagen udsættes.